IDEA & TEAM

WITAMY W UNIMOS

UNIMOS to interdyscyplinarna organizacja skoncentrowana na budowaniu międzynarodowych i międzysektorowych partnerstw pomiędzy biznesem, nauką, administracją i klastrami.

Działamy międzynarodowo

Koordynujemy proces rozwijania współpracy międzynarodowej z partnerami z Europy, Ameryki Południowej i Kaukazem .

Działamy międzyklastrowo

Promujemy i animujemy współpracę międzyklastrową na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

Działamy międzysektorowo

Stymulujemy rozwój innowacyjnych rozwiązań poprzez łączenie sektorów oraz animowanie działań międzybranżowych.

DZIAŁAMY PARTYCYPACYJNIE

Działamy zespołowo i networkingowo, stosując narzędzia i techniki partycypacyjne oraz aktywnie włączając wszystkich uczestników do debaty, współdziałania i współdecydowania

DZIAŁAMY SYNERGICZNIE

Łączymy różne branże, ludzi, pomysły i dobre praktyki krajowe i międzynarodowe, dzięki czemu inspirujemy do rozwoju i szukania nietuzinkowych rozwiązań.

DZIAŁAMY HOLISTYCZNIE

Wierzymy, że całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników, dlatego zawsze szukamy pozytywnych synergii i generowania dodatkowych wartości.

CORE TEAM

Katarzyna Kowalska
CO-FOUNDER
Katarzyna Kowalska

Ekspert ds. internacjonalizacji, eksportu oraz współpracy międzynarodowej.

Katarzyna GELMUDA
CO-FOUNDER
Katarzyna GELMUDA

Ekspert  ds. współpracy z rynkami niemieckojęzycznymi.

Katarzyna SOWA
CO-FOUNDER
Katarzyna SOWA

Ekspert ds. rozwoju biznesu i projektów unijnych

Anna BIALIK
CO-FOUNDER
Anna BIALIK

Ekspert ds. partnerstw strategicznych i PR