Obszary działania

Internacjonalizacja

Pomagamy przedsiębiorstwom, instytucjom naukowym oraz samorządom terytorialnym w rozwoju współpracy międzynarodowej oraz internacjonalizacji ich działalności.

Interclustering

Wspieramy efektywne powiązania międzyklastrowe w regionie, a także poza jego granicami.

Innowacje

Pomagamy w budowaniu i upowszechnianiu nowych produktów i usług oraz wspieramy w poszukiwaniu wartości dodanej innowacji.

Matchmaking międzynarodowy

Identyfikujemy i łączymy partnerów do konkretnych przedsięwzięć, jak również zarządzamy ich współpracą, by była jak najbardziej efektywna

W czym możemy Ci pomóc

Bazując na wieloletnich doświadczeniach, pasji łączenia oraz tworzenia nowych wartości, aktywnie wspieramy, organizujemy i koordynujemy działania na rzecz rozwoju międzynarodowego, międzybranżowego i międzyklastrowego.

dla biznesu

Wspieramy biznes w procesie internacjonalizacji, rozwoju eksportu i wchodzenia na międzynarodowe rynki, jak również wdrażania innowacji marketingowych, produktowych i procesowych

dla nauki

Pomagamy jednostkom naukowym, badawczym i edukacyjnym budować międzynarodowe konsorcja projektowe oraz koordynujemy ich współpracę z biznesem

dla klastrów

Animujemy i koordynujemy współpracę między klastrami na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym przyczyniając się do rozwoju ich członków i koordynatorów

dla samorządów

Pomagamy samorządom tworzyć i wdrażać efektywne polityki publiczne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności terytorialnej

Interlinking business, science, clusters & regions

DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE

UNIMOS opiera się na skonsolidowanym międzynarodowym doświadczeniu i unikalnej wiedzy zdobytych w ramach realizowanych działań na rzecz rozwoju szerokiego wachlarza sektorów gospodarki. Od ponad 15 lat budujemy i animujemy współpracę z partnerami z Polski, Europy, Ameryki Południowej, Kaukazu i Azji.

 • ARGENTYNA
 • BUŁGARIA
 • DANIA
 • WĘGRY
 • PARAGWAJ
 • TAJWAN
 • AUSTRIA
 • CHORWACJA
 • FINLANDIA
 • WŁOCHY
 • POLSKA
 • UKRAINA
 • BELGIA
 • CHINY
 • ŁOTWA
 • NIEMCY
 • SŁOWENIA
 • URUGWAJ
 • BRAZYLIA
 • REPUBLIKA CZESKA
 • CZARNOGÓRA
 • GRUZJA
 • HISZPANIA
 • WIELKA BRYTANIA

123321-kopia

DOŚWIADCZENIE MIĘDZYBRANŻOWE

Udział w programach i projektach unijnych skierowanych do szerokiego spectrum odbiorców (MSP, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe, klastry) pozwolił nam zdobyć praktyczne, interdyscyplinarne doświadczenie w wielu branżach oraz poznać ich specyfikę i wyzwania.

AGROFOOD

Branża rolno-spożywcza

BUDOWNICTWO

Budownicto energooszczędne

LIFE SCIENCE

Nano- i biotechnologie

AUTOMOTIVE

Branża motoryzacyjna

CHEMIA

Branża chemiczna i kosmetyczna

METAL

Branża metalowa & druk 3D

ZDROWIE

Acvite aging

TRANSPORT

Transport elektryczny

Smart cities

Inteligentne miasta

INFORMTYKA

Rozwiązania informatyczne

TURYSTYKA

Zagraniczna turystyka przyjazdowa

OZE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

DOŚWIADCZENIE PROJEKTOWE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI