UNIMOS oficjalnym partnerem 7 Forum Rozwoju Mazowsza


7. Forum Rozwoju Mazowsza już 16-17 listopada 2016 na Stadionie Legii Warszawa – serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji! http://forumrozwojumazowsza.pl/rejestracja/

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło prawie 2 tysiące osób, a swoimi doświadczeniami podzieliło się ponad 100 ekspertów reprezentujących administrację rządową i samorządową, biznes, sektor naukowy, a także organizacje pozarządowe. Forum poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość  Mazowsza. Oprócz debat odbędą się warsztaty i sesje networkingowe inspirujące do poszukiwania nowych rozwiązań i nawiązywania współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw.

Miło nam poinformować, że Fundacja UNIMOS jest oficjalnym partnerem tegorocznej edycji wydarzenia i współorganizatorem Strefy Smart Business. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl.

4th CLUSTER MATCHMAKING CONFERENCE


W dniach 19-20 września 2016 roku w Warszawie miała miejsce konferencja matchmakingowa 4th Cluster Matchmaking Conference – Internationalization the Strategic Way dla klastrów europejskich zorganizowana przez Cluster Excellence Denmark, BSR Stars oraz Enterprise Europe Network w której udział wzięło ponad 220 przedstawicieli klastrów z ponad 30 krajów.

Była to wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktów z koordynatorami klastrów i przedstawicieli innych sieci przedsiębiorstw z całej Europy w celu wymiany doświadczeń i znalezienia partnerów do międzynarodowych projektów. W ramach programu Fundacja UNIMOS uczestniczyła w 8 uprzednio zaaranżowanych bilateralnych spotkaniach z instytucjami z Portugalii, Danii, Czech, Łotwy, Litwy, Hiszpanii, Ukrainy i Rumunii podczas których prezentował działalność klastra i jego członków oraz omawiał możliwości współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Podpisana została również pierwsza umowa o współpracy z klastrem łotewskim Latvia Food Quality Products mająca na celu rozwój współpracy między klastrami oraz wspólna realizacja projektów międzynarodowych.

ACT TO MAKE AN IMPACT


W dniu 12 i 13 czerwca 2016 roku w Krakowie odbyło się wydarzenie Impact’16 dotyczące nowej gospodarki oraz kluczowych wyzwań i szans związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji oraz digitalizacji, które są obecnie fundamentem nowoczesnej gospodarki.

continue reading

INTERNACJONALIZACJA W RYDZE


W dniach 2-3 czerwca 2016 r. w Rydze odbyły się warsztaty dla koordynatorów klastrów dostrzegających potrzebę poszerzenia swoje wiedzy i kompetencji w zakresie działań dotyczących umiędzynaradawiania działalności sieci współpracy, którymi zarządzają.

continue reading

R&D Summit 2016


14 kwietnia 2016 roku w Warszawie miał miejsce R&D Summit 2016 – konferencja dla liderów R&D poświęcona najnowszym trendom w innowacjach z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów.

continue reading

6. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA


W dniach 6-7 października na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbyło się 6 Forum Rozwoju Mazowszanajważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu.

continue reading