INTERLINKING GLOBALLY

Witamy w UNIMOS!

UNIMOS to organizacja o profilu międzysektorowym i międzyklastrowym, która wspiera przedsiębiorstwa, naukę, klastry i administrację w internacjonalizacji oraz rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej, naukowej i technologicznej. 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA

INTERNACJONALIZACJA

Wspieramy firmy w rozwoju eksportu, zwiększenia sprzedaży oraz wchodzenia na rynki zagraniczne

INNOWACJE

Pomagamy w budowaniu i upowszechnianiu nowych produktów i usług o wartości dodanej

INTERCLUSTERING

Wspieramy i animujemy współpracę między klastrami zarówno w regionach, jak i międzynarodowo

MATCHMAKING

Identyfikujemy i łączymy partnerów do konkretnych przedsięwzięć

UNIMOS ŁĄCZY BIZNES, NAUKĘ, KLASTRY I REGIONY

DLA BIZNESU

Wspieramy biznes w procesie internacjonalizacji, rozwoju eksportu i wchodzenia na międzynarodowe rynki, jak również wdrażania innowacji marketingowych, produktowych i procesowych

DLA NAUKI

Pomagamy jednostkom naukowym, badawczym i edukacyjnym budować międzynarodowe konsorcja projektowe oraz koordynujemy ich współpracę z biznesem

DLA KLASTRÓW

Animujemy i koordynujemy współpracę między klastrami na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym przyczyniając się do rozwoju ich członków i koordynatorów

DLA SAMORZĄDÓW

Pomagamy samorządom tworzyć i wdrażać efektywne polityki publiczne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności terytorialnej

UNIKALNA WIEDZA I PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ ZAGRANICZNYCH RYNKÓW

DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE

UNIMOS opiera się na skonsolidowanym międzynarodowym doświadczeniu i unikalnej wiedzy zdobytych w ramach realizowanych działań na rzecz rozwoju szerokiego wachlarza sektorów gospodarki. Od ponad 15 lat budujemy i animujemy współpracę z partnerami z Polski, Europy, Ameryki Południowej, Kaukazu i Azji.

123321-kopia

DOŚWIADCZENIE MIĘDZYBRANŻOWE

Udział w programach i projektach unijnych skierowanych do szerokiego spectrum odbiorców (MSP, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe, klastry) pozwolił nam zdobyć praktyczne, interdyscyplinarne doświadczenie w wielu branżach oraz poznać ich specyfikę i wyzwania.

AGROFOOD

Branża rolno-spożywcza

BUDOWNICTWO

Budownicto energooszczędne

LIFE SCIENCE

Nano- i biotechnologie

AUTOMOTIVE

Branża motoryzacyjna

CHEMIA

Branża chemiczna i kosmetyczna

METAL

Branża metalowa & druk 3D

ZDROWIE

Acvite aging

TRANSPORT

Transport elektryczny

Smart cities

Inteligentne miasta

INFORMTYKA

Rozwiązania informatyczne

TURYSTYKA

Zagraniczna turystyka przyjazdowa

OZE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

GŁÓWNE KORZYŚCI

1
DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE

Od ponad 15 lat budujemy i animujemy współpracę z partnerami z Europy, Azji i Ameryki Południowej

3
UNIKATOWA FORMUŁA

Podejście oparte na wspólnych wartościach i współpracy z rzetelnymi, solidnymi i wiarygodnymi partnerami

5
DOŚWIADCZENIE MIĘDZYSEKTOROWE

W sektorze prywatnym, publicznym, naukowym, klastrach, organizacjach pozarządowych i wielostronnych

2
ZBUDOWANE RELACJE

Sieć sprawdzonych partnerów z którymi współpracujemy od lat w ramach różnych inicjatyw

4
WIELOJĘZYKOWY ZESPÓŁ

Biegle władający językiem angielskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i polskim.

6
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ DZIAŁANIA

Współpraca z instytucjami z różnych sektorów pozwoliła nam na poznanie specyfiki różnych branż i gałęzi gospodarki

ZAINTERESOWANY ROZWOJEM? SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!